Жареный чечил

60234
1590,00
кКал  312 | Ж  23.5 | Б  16.1 | У  9.1